15 września 2021

IV Kongres Edukacji. Nowe Perspektywy. Szersze horyzonty. Erasmus+ | EKS 2021- 2027

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce zaprasza na IV Kongres Edukacji, który odbędzie się 30 września 2021 roku w formule hybrydowej. Hasło tegorocznego Kongresu brzmi: Nowe perspektywy. Szersze horyzonty. Erasmus+ | EKS 2021- 2027.

Sesje tematyczne i dyskusje eksperckie Kongresu będą prezentować możliwości, jakie pojawiły się w programach zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Możliwości te są powiązane z czterema przekrojowymi priorytetami: transformacją cyfrową, uczestnictwem w życiu demokratycznym, włączaniem i różnorodnością oraz środowiskiem i walką ze zmianami klimatycznymi.

Dodatkowo, w ramach Europejskiego Dnia Języków odbędą się sesje tematyczne poświęcone nauce języków obcych.

Szczegółowe informacje na stronie https://kongres.frse.org.pl/