14 września 2021

Konkursy: „Nukleo – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej”, „Z Energią dla Klimatu – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko”

Fundacja FORUM ATOMOWE we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w partnerstwie z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizuje dwa konkursy dla uczniów.

Pierwszy, „Nukleo – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej” dedykowany jest uczniom szkół średnich, szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi. Formuła tego konkursu zbliżona jest do olimpiady – uczniowie, po zakwalifikowaniu do etapu drugiego, rozwiązują zadania z zakresu fizyki jądrowej, nauki o  promieniotwórczości i energetyki/inżynierii jądrowej oraz zadanie problemowe, które wymaga od uczestnika kreatywności. Tylko 20 osób weźmie udział w finale, w czasie którego, uczestnicy przygotowują i prezentują jeden wybrany temat, dotyczący problematyki pokojowego wykorzystana energii jądrowej.

Więcej informacji na stronie: https://forumatomowe.org/konkurs-nukleo/

Drugi, „Z Energią dla Klimatu – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko” dedykowany jest wszystkim uczniom 7 i 8 klas szkół podstawowych, którym szczególnie bliska jest tematyka ochrony klimatu i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, m.in. poprzez wykorzystanie czystych źródeł energii, jak energia jądrowa czy odnawialne źródła energii. Uczestnicy konkursu, po zakwalifikowaniu do drugiego etapu, realizują jeden z czterech, zaproponowanych przez Komisję Konkursową, tematów w jednej, wybranej przez siebie formie: artykuł do lokalnej prasy, film lub plakat naukowy.

Więcej informacji na stronie: https://forumatomowe.org/konkurs-z-energia-dla-klimatu/