13 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2021-2025

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące szkoły,
Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zamieszczono komunikat dotyczący przyjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas na złożenie wniosków do dnia 15 września 2021 roku.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025.