13 września 2021

Informacja na temat oferty edukacyjnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

W roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów w funkcjonowaniu szkół jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oferuje wiele pomocnym narzędzi w tym zakresie w oparciu o realizację międzynarodowych wymian młodzieży.

Międzynarodowa wymiana młodzieży służy nie tylko rozwojowi kompetencji językowych. To spotkanie, podczas którego młodzież pod okiem pedagogów uczestniczy w projekcie edukacyjnym, który wspiera wszechstronny rozwój ucznia oraz umożliwia budowanie bezpośrednich relacji z rówieśnikami z innego kraju. Podejmując w projektach realizację tematów z zakresu historii, społeczeństwa, kultury i sztuki, czy też matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych, uczniowie mogą rozwijać i doskonalić wszystkie zdefiniowane kompetencje kluczowe. W obecnej sytuacji, w związku z wciąż trwającą pandemią wymiana międzynarodowa jest możliwa w formule on-line.

Wobec wyzwań czasu pandemii PNWM wzbogaca ofertę wspierania międzynarodowych partnerstw szkół oraz mobilności uczniów i nauczycieli poprzez np. przeznaczenie dodatkowych środków na pokrycie zwiększonych kosztów programu i/lub podróży oraz na dofinansowanie testów na obecność koronawirusa.

PNWM oferuje ponadto dofinansowanie spotkań młodzieży organizowanych on-line i/lub w formie hybrydowej. Szkoły mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na opłacenie kosztów dostępu do platform i narzędzi internetowych, zaangażowanie trenera on-line bądź osoby świadczącej wsparcie techniczne, a także na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną komunikację oraz wymianę.

PNWM opracowała cykl scenariuszy, które krok po kroku podpowiedzą, jak przeprowadzić projekt online. Wszystkie materiały oraz informacje są nieodpłatnie dostępne na stronie www.pnwm.org/koronawirus.

Dla nauczycieli zainteresowanych zdobyciem pogłębionej wiedzy i kompetencji w dziedzinie projektów wymiany szkolnej przygotowano różnorodną ofertę edukacyjną. Pod adresem www.pnwmonline.org prezentowany jest aktualny program bezpłatnych warsztatów, konsultacji tematycznych oraz seminariów kontaktowych wspomagających współpracę szkół.

Istotne jest, aby uczniowie mogli doświadczyć udziału w międzynarodowej wymianie niezależnie od swojego statusu społecznego, miejsca zamieszkania czy od profilu szkoły. Dzięki wsparciu PNWM jest to możliwe w każdej dogodnej formie (stacjonarnej, hybrydowej i on-line).

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z ofertą PNWM pod adresem www.pnwm.org.