13 września 2021

Podziękowanie za włączenie się w obchody upamiętniające żołnierzy wywodzących się z ziemi kieleckiej, walczących w obronie Westerplatte

Szanowni Państwo

 Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego,

7 września 2021r. przed budynkiem Wojewódzkiego Domu Kultury odbyły się uroczystości upamiętniające walkę żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc, którzy we wrześniu 1939r. bronili Westerplatte. Główne uroczystości rozpoczęła msza świętą w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, która zgromadziła młodzież szkolną i okolicznych mieszkańców Kielc.

W związku z powyższym, pragnę serdecznie podziękować za tak liczne przybycie dyrektorom, nauczycielom, pocztom sztandarowym i uczniom szkół z województwa świętokrzyskiego.
Miłość do Ojczyzny jest cnotą, która powinna być szczególnie pielęgnowana w szkole. Czerpanie wzorców z bogatej historii naszego kraju oraz odkrywanie, wskazywanie dzieciom i młodzieży właściwych postaw jest jednym z najważniejszych celów wychowania.
Hołd składany bohaterom podczas uroczystości stanowi znakomity przykład kształtowania w młodym człowieku najpiękniejszych cech: rzetelności, uczciwości, koleżeńskości, a nade wszystko umiłowania Ojczyzny. Takie przykłady tym bardziej są potrzebne ludziom młodym, wchodzącym w dorosłe życie. Potrzeba więc nam mistrzów, przykładów, wzorów.  I to nie tylko ludzie młodzi ich potrzebują, potrzebuje ich każdy z nas. Ich postawa męstwa, oddania dla Ojczyzny stanowi wzorzec godny  do naśladowania dla młodego pokolenia.

Cieszy fakt, że kształtujecie Państwo pożądane postawy  i  wraz  z młodzieżą szkolną pielęgnują chlubne tradycje.

Szczerze życzę Państwu wytrwałości w codziennej, trudnej pracy oraz uśmiechu na twarzach uczniów, który wynagradza wszystkie trudy wychowawcze nauczyciela.

 

                                                                                                       Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Zdjęcia udostępnił Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego