10 września 2021

Funkcjonowanie uczniów w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia w województwie świętokrzyskim (frekwencja i szczepienia).

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych, liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia
z terenu woj. świętokrzyskiego

proszę o przekazywanie informacji dotyczącej frekwencji i szczepień uczniów.

Dane proszę przekazywać dwa razy w tygodniu: poniedziałki i czwartki, do godziny 12.00 – do odwołania.

W przypadku pytań w sprawie formularza on-line należy kontaktować się pod numerem:

  • frekwencja: wizytator Pan Piotr Zimoch, tel. 41 342 15 36
  • szczepienia: starszy wizytator Pan Łukasz Maj, tel. 41 342 16 43

Do wypełnienia: