9 września 2021

oLEANpiada 2021

Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie informuje o odbywającym się projekcie pod nazwą „oLEANpiada”.

Są to interdyscyplinarne zawody skierowane do uczniów szkół średnich, mające na celu rozpropagowanie wśród młodych ludzi tematyki Lean Management, czyli Szczupłego Zarządzania. Tegoroczna edycja planowana jest na 21 października 2021 roku.

W zawodach udział biorą zespoły uczniów składające się z maksymalnie pięciu osób uczęszczających do tej samej szkoły. Owe zespoły muszą zmierzyć się z trzema etapami, w których sprawdzana będzie zarówno ich wiedza teoretyczna, jak i użycie tejże wiedzy w praktyce. W finale uczestnicy muszą stanąć przed zadaniem usprawnienia procesu produkcyjnego, kierując się zasadami japońskiej sztuki zarządzania oraz wiedzy zdobytej na podstawie materiałów szkoleniowych. Nad przebiegiem symulacji i pracą zespołów, czuwać będą wyszkoleni w tym zakresie członkowie SKN Zarządzanie.

Szczegółowe informacje: http://sknz.agh.edu.pl/oleanpiada/