9 września 2021

X Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wznawiają X edycję Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych.

Edycja ta, której nadrzędnym celem Turnieju jest wzmocnienie patriotycznego procesu wychowywania młodzieży szkolnej w poszanowaniu i miłości do polskich symboli narodowych, historii i tradycji, połączona będzie z uroczystością wciągnięcia flagi RP na nowo ufundowany maszt flagowy przy Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach.

X Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych będzie przebiegał w dwóch etapach:

  • pierwszy etap – konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych odbędzie się 01 października 2021 r., w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach;
  • drugi etap, 08 października 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach – rywalizacja pocztów sztandarowych.

Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 8 października 2021, zaś zwycięskie poczty sztandarowe nagrodzone zostaną w dniu 11 listopada 2021 na Placu Wolności w Kielcach podczas uroczystości Święta Niepodległości Państwa Polskiego.

Regulamin Turnieju, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie SP 7 w Kielcach: www.sp7.kielce.eu w zakładce „Projekty, Programy, Turnieje — Turniej Pocztów”.