14 września 2021

SIO. Przeciążenie systemu – problemy z wnioskami o dostęp. Trwają intensywne prace nad naprawą błędów.

Aktualizacja z dnia 14 września 2021: Zostały zidentyfikowane błędy dotyczące logowania i trwają intensywne prace nad ich rozwiązaniem.


W związku z przeciążeniem systemu SIO są odnotowywane problemy z prawidłową obsługą wniosków o dostęp do tego systemu. Problemy te przykładowo objawiają się brakiem możliwości pozyskania danych dostępowych oraz brakiem możliwości potwierdzenia wniosków, a także innymi objawami.

Proszę o zgłaszanie tego typu problemów poprzez formularz zgłoszeniowy: https://pomocsio.men.gov.pl/formularz/

Formularz dedykowany użytkownikom SIO, którzy mają problemy z logowaniem, a także osobom, które nie posiadają jeszcze danych do logowania.