7 września 2021

Konkurs „Ludzie Kresów: opowieści nieznane”

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, oddział Muzeum Narodowego w Lublinie, zaprasza do udziału w konkursie „Ludzie Kresów: opowieści nieznane” w ramach akcji „Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie polega na odnalezieniu osób pochodzących z Kresów, poznaniu ich losów, a następnie przedstawieniu historii ich życia na Kresach oraz migracji na obecne tereny Polski w formie pracy plastycznej lub cyfrowej pracy wizualnej.

Zgłoszenia nadsyłać można do 31 października 2021 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://www.mnwl.pl