6 września 2021

Program edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza szkoły z woj. świętokrzyskiego do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 programu edukacyjnego „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, adresowanego do uczniów liceów i techników, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Program „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” ma charakter międzynarodowy, uczestniczy w nim ponad 100 krajów, w tym 40 krajów europejskich. W Polsce program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Realizacja programu nie nakłada na szkołę i ucznia żadnych obciążeń finansowych, komplet materiałów i dostęp do platformy internetowej przekazany jest nauczycielom i uczniom w pełni nieodpłatnie. Wszystkim nauczycielom realizującym program organizator zapewnia wsparcie merytoryczne i metodyczne przez cały okres realizacji programu.

Szczegółowe informacje na stronie: https://miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl/