6 września 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – sierpień 2021 r.

W miesiącu sierpniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.W miesiącu sierpniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 7 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 2 przedszkole – 1

szkoła podstawowa – 1

 

2. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 2

 

przedszkole – 1

szkoła podstawowa – 1

3. Inne – 3, w tym:

– organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

przedszkole – 1

placówka oświatowa – 2

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • MEiN
1
  • innych podmiotów
6