3 września 2021

Webinaria informacyjne dla instytucji edukacyjnych zainteresowanych uzyskaniem Akredytacji w programie Erasmus+

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza instytucje, które chcą ubiegać się o Akredytację w konkursie 2021 w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe do udziału w webinarium informacyjnym na temat zasad wnioskowania o Akredytację.

Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027 w Programie Erasmus+ i rozwijanie trwałej współpracy międzynarodowej wspierającej potencjał instytucji oraz rozwiązania wzmacniające jakość oferowanego kształcenia i szkolenia zawodowego.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady wnioskowania, możliwości realizacji projektów w akcji 1 (mobilność edukacyjna w sektorze VET), zaprezentowany zostanie formularz wniosku, a także udzielone zostaną odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące wszelkich spraw związanych z wnioskowaniem i przyznaniem Akredytacji.

Termin składania wniosków upływa 19 października 2021.

Terminy webinariów (do wyboru): 14.09.2021,15.09.2021r oraz 16.09.2021 w godzinach 14.00-15.30

Maksymalna ilość uczestników na jedno spotkanie to 90 osób. Po przekroczeniu tej liczby ankieta na dany dzień zostanie wyłączona.

Zapraszam do rejestracji w jednym z trzech poniższych terminów:

– 14.09.2021r. Spotkanie informacyjne – Akredytacja – sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe- termin 14.09.2021r. (webankieta.pl)

– 15.09.2021r. Spotkanie informacyjne – Akredytacja – sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe- termin 15.09.2021r. (webankieta.pl)

– 16.09.2021 Spotkanie informacyjne – Akredytacja – sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe- termin 16.09.2021r. (webankieta.pl)

Rejestracja na wszystkie podane terminy zostanie zamknięta w dniu 10.09.2021r.