2 września 2021

Dobre praktyki w zakresie organizacji działań wspierających dla uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych 
szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

W związku z trwającą pandemią Covid-19 oraz powrotem uczniów do szkół po okresie nauki zdalnej, rekomendowane jest by przedszkola, szkoły i placówki oświatowe podjęły działania wspierające skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli związane z problemami powstałymi w obliczu obecnej sytuacji w kraju i na świecie. Różne reakcje dzieci i młodzieży wobec powrotu do nauki stacjonarnej, problemy edukacyjne, ale też i te natury psychologiczno-emocjonalnej, wymagają od nauczycieli nowych, nierzadko nowatorskich rozwiązań. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało szereg wytycznych, rekomendacji, wymagań i działań, które pomogą usprawnić powrót uczniów do nauki w szkole w formie stacjonarnej.

Zwracam się do Państwa z propozycją podzielenia się przykładami dobrych praktyk
w zakresie organizacji działań wspierających skierowanych do uczniów, rodziców
i nauczycieli,
wypełniając następujący formularz.

Przykłady dobrych praktyk w powyższym zakresie mogą dotyczyć:

– wspomagania ucznia (grupy uczniów) w zakresie rozpoznawania i pomagania
w problemach w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej;

– budowania / odbudowania prawidłowych relacji w zespole klasowym / w szkole,

– sprawdzania wiedzy uczniów z uwzględnieniem problemów związanych z powrotem
do szkół,

– doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z nowymi wyzwaniami, które pojawiły się w czasie trwania pandemii,

– współpracy z rodzicami uczniów,

– współpracy z różnymi instytucjami,

oraz innych rozwiązań wpisujących się w tematykę wsparcia uczniów w czasie pandemii.

Proszę o odniesienie się do doświadczeń z roku szkolnego 2020/21 oraz przede wszystkim uwzględnić przykłady działań zaplanowanych lub podjętych po powrocie uczniów do szkoły po 1 września 2021 r.

Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę „dobrych praktyk”. Termin nadsyłania zgłoszeń – do 10 września 2021 r.

Najciekawsze i  najbardziej nowatorskie rozwiązania zostaną opublikowane w formie mini-publikacji oraz zostaną przekazane w formie raportu do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kontakt telefoniczny w przedmiotowym zakresie:

wizytator Piotr Zimoch, tel. 41 342–15-36, e‐mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl