2 września 2021

Uwaga! Zmiana terminu! „Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2020-2024 – terminy składania wniosków na 2021 rok – sprostowanie

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i SOSW
Dyrektorzy szkół i SOSW w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, terminy składania wniosków w ramach realizacji ww. przypadają na:

  • dyrektorzy szkół i SOSW składają wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do dnia 3 września 2021 r.
  • organy prowadzące szkoły i SOSW występują z wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego do Kuratorium Oświaty w Kielcach al.  IX Wieków  Kielc 3 25-516  Kielce  w terminie do dnia 14 września 2021 r.

Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Odnośnik do poprzedniego komunikatu: https://kuratorium.kielce.pl/52243/aktywna-tablica-rzadowy-program-na-lata-2020-2024-skladanie-wnioskow-na-2021-rok/