31 sierpnia 2021

Akcja #BiegFairPlayPKOl z okazji Światowego Dnia Fair Play

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
w województwie świętokrzyskim,

7 września obchodzony jest Światowy Dzień Fair Play ustanowiony w 2020 roku przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). Wartości etyczne i promocja fair są niezwykle ważne w sporcie, co przekłada się na codzienne życie, gdyż sport, uprawiany zgodnie z duchem fair play, kształtuje moralność młodszych i starszych, poprawia edukację oraz wspiera promocję harmonii i pokoju.

Polski Komitet Olimpijski i Klub Fair Play PKOI włączają się w obchody Światowego Dnia Fair Play. Zapraszam nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w akcji i zorganizowania w ramach zajęć wychowania fizycznego #BiegFairPlayPKOl w dniach 7-10 września br.

Powyższe przedsięwzięcie jest niezwykle istotne do realizacji przez świętokrzyskie szkoły, gdyż organizacja różnych form aktywności fizycznych jest szczególnie ważna po czasie nauki zdalnej i po zmniejszonej aktywności fizycznej uczniów. Wyrażam nadzieję, iż w tę akcję zaangażuje się jak najwięcej świętokrzyskich szkół wspierając zarówno zasady fair play jak i promocję zdrowego stylu życia. Za chęć udziału w programie składam serdeczne podziękowania.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://olimpijski.pl/dolacz-do-biegu-fair-play-pkol-z-okazji-swiatowego-dnia-fair-play-7-wrzesnia/.