31 sierpnia 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w sierpniu 2021 r.

W sierpniu 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali ewaluacji zewnętrznych.