30 sierpnia 2021

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na nowy rok szkolny 2021/2022

 „Wiedzę możemy zdobywać od innych,
Ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Panie, Panowie
Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie

 

Początek  roku  szkolnego  jest  momentem,  który  skupia  w  sobie  wiele  różnych oczekiwań, zarówno uczniów,  nauczycieli jak i rodziców.  Ale  przede  wszystkim  stwarza on  doskonałą okazję do tego, by rozpocząć  ich urzeczywistnianie. Wszyscy więc z równymi nadziejami rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022.

Wszystkim nauczycielom pragnę życzyć na najbliższe miesiące pracy dydaktyczno-wychowawczej pozytywnej energii, jakże potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych ambitnych zamierzeń  i realizacji często niełatwych przedsięwzięć.

Drodzy Uczniowie! Życzę Wam sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. Oceniajcie otaczającą Was rzeczywistość przez pryzmat swojej wrażliwości, ciekawości i fascynacji. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji, będzie inspirujące i przyniesie jak najlepsze wyniki. Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazuję również wszystkim Rodzicom.

Szanowni Państwo Przedstawiciele Organów Prowadzących szkoły i placówki oświatowe! Dziękując za dotychczasową, efektywną współpracę wyrażam nadzieję na podejmowanie w nowym roku szkolnym 2021/2022  różnorodnych wspólnych inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w województwie świętokrzyskim.

Wszystkim Państwu jeszcze raz życzę bezpiecznego oraz udanego roku szkolnego, entuzjazmu i zapału  do pracy, odkrywania na nowo swoich pasji oraz samych sukcesów.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik