27 sierpnia 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – lipiec 2021 r.

W miesiącu lipcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

 

W miesiącu lipcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 4 kontrole doraźne:

 

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 1 szkoła podstawowa – 1

 

2. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 3

 

przedszkole – 2

szkoła podstawowa – 1

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
1
  • innych podmiotów
3