25 sierpnia 2021

Informacja dla dyrektorów szkół w sprawie programu „Dobry Start”

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” przyznaje i wypłaca ZUS. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny — czyli wyprawki szkolnej. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.  Pieniądze  wypłacane są wyłącznie na rachunek bankowy.

Rodzice — bez względu na dochody — mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

ZUS O/Kielce organizuje od 1 lipca 2021 mobilne punkty informacyjne w siedzibach urzędów miast i gmin głównie tam, gdzie nie ma placówki ZUS.  Od września istnieje możliwość przyjazdu pracowników ZUS do szkoły by rodzice, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku przez internet, mogli to uczynić. Akcja w zależności od ilości osób  trwa 2-3 godziny.

Jeżeli szkoła będzie zainteresowana zorganizowaniem takiej akcji dla rodziców, wszelkich informacji udzieli koordynator — Jacek Skrobot- 41 36 77 519  mail. jacek.skrobot@zus.pl.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start