24 sierpnia 2021

Uwaga! Zmiana terminu! „Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2020-2024 – składanie wniosków na 2021 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i SOSW
Dyrektorzy szkół i SOSW w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż zgodnie z przyjętą nowelizacją programu „Aktywna tablica” terminy składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” są następujące:

  • dyrektorzy szkół i SOSW składają wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do dnia 4 września 2021 (sprostowanie – poprawny termin: do 3 września 2021).
  • organy prowadzące szkoły i SOSW występują z wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego do Kuratorium Oświaty w Kielcach al.  IX Wieków  Kielc 3 25-516  Kielce  w terminie do dnia 14 września 2021 r. 

Jednocześnie Kuratorium uprzejmie prosi o przekazywanie elektronicznych wersji zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w formacie Excel na adres mail: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

załącznik nr 1 do wniosku
Data: 2021-08-24, typ pliku: XLS, rozmiar: 31 KB