24 sierpnia 2021

Program Uniwersytet Dzieci w Klasie

Fundacja Uniwersytet Dzieci, działająca pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, prowadzi program Uniwersytet Dzieci w Klasie, przeznaczony dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z całej Polski.

Nauczyciele zgłaszają się do realizacji programów złożonych z 8 lekcji, przygotowanych przez naukowców i ekspertów współpracujących z Uniwersytetem Dzieci. Scenariusze lekcji, składające się na projekty, zgodne z podstawą programową, dostępne są na bezpłatnej platformie www.wklasie.uniwersytetdzieci.pl i obejmują film z naukowcem, karty pracy dla ucznia, wiedzę dla nauczyciela, prezentacje i inne materiały potrzebne do realizacji
lekcji.

Dwa pierwsze scenariusze z cyklu poświęcone są w całości zarządzaniu emocjami, w każdej kolejnej lekcji wzmacniane są kompetencje miękkie, takie jak np. umiejętność współpracy i dobra komunikacja. Każdy scenariusz zawiera elementy edukacji medialnej.

Więcej informacji na stronie: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/