17 sierpnia 2021

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Informuję, że od dnia 30 sierpnia 2021 roku będzie można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Dokument można odebrać osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

Powiat Miejsce odbioru
dokumentów
Adres urzędu lub oddziału
miasto Kielce
oraz powiaty kielecki i konecki
Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki – Kuratorium
Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
Kuratorium Oświaty w Kielcach
tel. 41 342 18 49
buski i kazimierski Oddział w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój,
ul. Różana 2
tel. 41 350 18 57
jędrzejowski i pińczowski Oddział w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów,
ul. Armii Krajowej 9
tel. 41 386 18 15
ostrowiecki i opatowski Oddział w Ostrowcu
Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37
tel.41 343 38 53
sandomierski Oddział w Sandomierzu 27-600 Sandomierz,
ul. Mickiewicza 39
tel. 505 541 532; 15 832 04 54
starachowicki Oddział w Starachowicach 27-200 Starachowice,
ul. Rogowskiego 14
tel. 509 475 108
skarżyski Oddział w Starachowicach
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
26-100 Skarżysko-Kamienna,
ul. Plac Floriański 1, pok. 308
tel. 41 395 30 62
staszowski Oddział w Staszowie 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 3
tel. 15 864 19 00
włoszczowski Oddział we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10
tel. 519 407 844

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik