17 sierpnia 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 w województwie świętokrzyskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych,
liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia

zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, proszę o informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach poprzez wypełnienie poniższego formularza:

https://forms.gle/c3WWPauSFmyzbawU7 

do 23 sierpnia 2021 r. do godziny 10.00 oraz potwierdzenie informacji wysłanej na email: magdalena.kurkowska@kuratorium.kielce.pl

Informacje o wolnych miejscach w publicznych szkołach będą dostępne na stronie internetowej kuratorium w zakładce „Rekrutacja 2021/22”.