16 sierpnia 2021

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że trwa realizacja rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Warunki udzielania pomocy określono w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1075).

Dzieci i uczniowie z terenów dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych mogą otrzymać pomoc w następującej formie:

  • jednorazowe zasiłki losowe na cele edukacyjne,
  • nieodpłatne wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne,
  • nieodpłatne zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zbiorczej informacji dotyczącej liczby dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc.

Dane należy przesłać w terminie do dnia 15 września 2021 r. w formie elektronicznej  na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

formularz do uzupełnienia
Data: 2021-08-16, typ pliku: DOCX, rozmiar: 13 KB
Rozporządzenie Rady Ministrów
Data: 2021-08-16, typ pliku: PDF, rozmiar: 138 KB