12 sierpnia 2021

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2021/2022

Panie, Panowie
Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne,
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny, 2021/2022, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za poprzedni rok, kierunki polityki oświatowej państwa oraz plan nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram spotkań
Lp. Data oraz godzina Adresaci spotkania  Miejsce
1 25 sierpnia:

 • godzina 10.00
 • godzina 12.30
Dyrektorzy przedszkoli, i placówek oświatowych z powiatu:

 •  miasta Kielc
 •  kieleckiego
Aula Główna Politechniki Świętokrzyskiej

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

2 26 sierpnia:

 • godzina 9.00
Dyrektorzy przedszkoli, i placówek oświatowych z powiatów:

 • jędrzejowskiego,
 • włoszczowskiego,
 • pińczowskiego
Centrum Kultury w Jędrzejowie

al. J. Piłsudskiego 3
28-300 Jędrzejów

3 26 sierpnia:

 • godzina 12.30
Dyrektorzy przedszkoli, i placówek oświatowych z powiatów:

 • buskiego
 • kazimierskiego
 • staszowskiego
Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku- Zdroju

al. Mickiewicza 22
28-100 Busko-Zdrój

4 27 sierpnia:

 • godzina 9.00
Dyrektorzy przedszkoli, i placówek oświatowych z powiatów:

 • skarżyskiego
 • starachowickiego
 • koneckiego
Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej

ul. Legionów 119
26-110 Skarżysko-Kamienna

5 27 sierpnia:

 • godzina 12.30
Dyrektorzy przedszkoli, i placówek oświatowych z powiatów:

 • ostrowieckiego
 • opatowskiego
 • sandomierskiego
Szkoła Podstawowa w Bałtowie

Bałtów 81
27-423 Bałtów

Ze względu na wagę omawianych tematów bardzo proszę o obecność dyrektora lub oddelegowanie upoważnionego nauczyciela.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik