12 lutego 2009

Lista osób dopuszczonych do Finału VII Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów

  • Komisja Wojewódzka zatwierdziła listę uczniów dopuszczonych do Etapu Wojewódzkiego.
  • Informacje o liczbie punktów uzyskanych w Etapie Rejonowym przez pozostałych uczniów można uzyskać pod telefonem: 0-41 362-51-65
  • Finał Konkursu odbędzie się w dniu 24 marca 2009 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w pracowniach Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, dawniej H. Sawickiej 42)
  • Uczestnicy Konkursu będą wpuszczani na salę po okazaniu legitymacji szkolnej.
  • Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 3 kwietnia 2009 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.