4 sierpnia 2009

Prognoza na 2010 rok dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego