5 sierpnia 2021

Bezpłatne szkolenie w zakresie mediacji cywilnej, szkolnej (rówieśniczej)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prowadzi rekrutację do udziału w bezpłatnym 80. godzinnym szkoleniu z zakresu mediacji w sprawach cywilnych, zgodnym z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. W 2021 r. w Lublinie odbędzie się jedno szkolenie 80-godzinne tylko dla grupy 25 osób. Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule hybrydowej – ćwiczenia i warsztaty stacjonarne oraz wykłady w formie online.

Szkolenie przeznaczone są dla osób , które chcą nabyć kwalifikacje wymagane dla stałego mediatora, mających miejsce zamieszkania na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji, których nabycie jest jednym z kryteriów ubiegania się o wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

Dokumenty aplikacyjne oraz szczegółowy harmonogram na szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html