4 sierpnia 2021

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland 2021

W dniach 27-29 października 2021 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności organizuje Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland 2021 Kraków.

Eliminacje Krajowe SkillsPoland 2021 są rywalizacją uczniów, studentów i absolwentów kierunków architektura, budownictwo i pokrewnych na terenie Polski i dają możliwość zdobycia kwalifikacji do drużyny polskiej podczas Konkursu Światowego WorldSkills Competition Szanghaj 2022 w konkurencji ,,Digital Construction”.

Eliminacje Krajowe w Krakowie odbędą się w zakresie budownictwa cyfrowego / BIM, które z natury wspiera współpracę wszystkich interesariuszy projektu, dostarcza narzędzi do wytwarzania, przetwarzania, analizy i zarządzania informacją projektu, a dzięki gwarantowanej jakości informacji prowadzi do nowego poziomu efektywności budownictwa i wspiera zrównoważony rozwój.

EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizuje 31 państw z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej. To największe tego rodzaju zawody na świecie. Eliminacją towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkursy mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnięć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.

Szczegółowe informacje nt. Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland 2021, Kraków 27-29.10.2021 r. znajdują się na stronie: https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-krakow/