29 lipca 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 3 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa organizacji Dotacja otrzymana (w zł)
1. Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie, 27-600 Sandomierz, Mściów 101 2 300
2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Guliwer”, ul. Malachitowa 74, 25-754 Kielce 10 819
3. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2, 25-385 Kielce 15 574
4. Świętokrzyska Akademia Sportu, ul. Piotrkowska 12/1008, 25-510 Kielce 6 637
5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Vive Kielce, ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce 10 670