28 lipca 2021

Informacja o realizacji monitorowania w lipcu 2021 r.

W miesiącu lipcu 2021 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach nie prowadziło monitorowania.