26 lipca 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lipcu 2021 r.

W lipcu 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali ewaluacji zewnętrznych.