21 lipca 2021

Konkurs MFiPR – Mobilność kadry szkół branżowych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza konkurs „Mobilność ponadnarodowa kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe”.

Założeniem  konkursu jest wyłonienie jednego projektu o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego co najmniej 100 osób – dyrektorzy i doradcy zawodowi ze szkół branżowych oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły – wyjedzie na wizytę studyjną, obserwację lub warsztaty do państwa lub państw UE, w których szkolnictwo branżowe rozwija się najlepiej (jest popularną alternatywą dla szkolnictwa ogólnokształcącego, np. Niemcy, Austria, Holandia, Czechy), w celu poznania dobrych praktyk w zakresie organizacji i promocji szkolnictwa zawodowego i ich przeniesienia do polskich szkół.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 12.07.2021 do 23.07.2021.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://www.power.gov.pl/nabory/1-386/

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/21 Mobilność ponadnarodowa kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe prowadzony jest w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.