8 lipca 2021

XVII Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 XVII Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ) skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Terminarz XVII OMJ został zgłoszony w Ministerstwie Edukacji i Nauki przedstawia się niestępująco:

• zawody pierwszego stopnia, część testowa: 23 września 2021 r. (czwartek),
• zawody drugiego stopnia: 15 stycznia 2022 r. (sobota),
• zawody trzeciego stopnia: 19 marca 2022 r. (sobota).

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie znajdują się na stronie: https://omj.edu.pl/