30 czerwca 2021

Informacja o realizacji monitorowania w czerwcu 2021 r.

W miesiącu czerwcu 2021 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach nie prowadziło monitorowania.