30 czerwca 2021

Nowości w programie Erasmus+

     Nowa siedmiolatka programu Erasmus+ przynosi modyfikacje w poszczególnych sektorach, związane głównie z realizowaniem wskazanych przez Unię Europejską priorytetów i uproszczeniem procedur. Nowy Erasmus+ daje możliwość rozwoju wszystkim grupom społecznym w ramach wielu działań. Każdy z sektorów programu ma jednak własną specyfikę i kładzie nacisk na inne elementy.

    Zmiany w dużej mierze dotyczą sposobu wnioskowania oraz ułatwienia realizacji działań mniejszym instytucjom i organizacjom lub tym dopiero rozpoczynającym przygodę z Erasmusem+. Nowy program wychodzi też naprzeciw podmiotom chcącym realizować mobilności osób z mniejszymi szansami. Niżej podajemy informacje najbardziej istotne z punktu widzenia pięciu sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież. Nadzór nad procesem realizacji projektów w ramach ww. sektorów sprawuje Narodowa Agencja. Z kolei Jean Monnet i Sport to akcje centralne zarządzane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli.

   Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2021 w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępny na www.erasmusplus.org.pl/o-programie. Więcej informacji na temat zmian w programie Erasmus+:
https://www.frse.org.pl/aktualnosci/zmiany-na-lepsze-nowosci-w-erasmusie