28 czerwca 2021

Projekt edukacji ekologicznej „Wygrajmy ze smogiem”

Europejski Instytut na rzecz Demokracji zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacji ekologicznej „Wygrajmy ze smogiem”. Projekt przeznaczony jest dla szkół podstawowych i finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu ponad 500 szkół otrzyma darmowy dostęp do platformy edukacyjnej ESA NASK. Dzieci będą mogły realizować e-lekcje prezentujące w nowoczesny sposób tematykę związaną ze smogiem. Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne i dostęp do infolinii.

100 wybranych szkół, które zgłoszą się do oferty edukacyjnej, otrzyma nieodpłatnie zestawy do pomiaru smogu wraz z monitorami. Urządzenia pomiarowe będą podłączone do mapy Polski i istniejącej sieci szkół, działającej w projekcie ESA NASK i Polskiego Alarmu Smogowego.

Więcej informacji na stronie: https://wygrajmyzesmogiem.pl/