28 czerwca 2021

Konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy. Wydarzenia antyżydowskie w Kielcach 4 VII 1946 r. z różnych perspektyw (Izrael, Polska, Stany Zjednoczone)”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zapraszają na konferencję naukową „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy. Wydarzenia antyżydowskie w Kielcach 4 VII 1946 r. z różnych perspektyw (Izrael, Polska, Stany Zjednoczone)”. Obrady rozpoczną się 2 lipca o godz. 10.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 5. Wydarzenie transmitowane będzie również on-line na kanale IPNtv.

Więcej informacji na stronie: https://ihis.ujk.edu.pl/75-rocznica-tragicznych-wydarzen-z-4-lipca-1946-r-z-punktu-widzenia-badaczy-krajow-zachodnich/