25 czerwca 2021

Podsumowanie I Pilotażowego Turnieju Trzech Rakiet organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

W dniu 21 czerwca 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Płk. A. Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku – Zdroju odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz pucharów dla zwycięzców i wyróżnionych  w Turnieju.
W podsumowaniu Turnieju udział wzięli Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego  i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pan Stanisław Klimczak – Wicestarosta Buski, Pan Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Pan Waldemar  Kletschka – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, Pan Jacek Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Pan Marek Madetko – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Płk. A.Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku – Zdroju oraz gość specjalny Pan Sławomir Szmal- wybitny piłkarz ręczny występujący na pozycji bramkarza w reprezentacji kraju w latach 1998-2018, obecnie trener współpracujący w kadrze narodowej oraz Dyrektor Sportowy w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kielcach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik oraz zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka, niezależnie od wieku, a także rolę szkoły w promowaniu zdrowego stylu życia szczególnie w obecnej sytuacji związanej  z pandemią.

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach Pan Zbigniew Wojciechowski przypomniał główny cel Turnieju jakim była popularyzacja gier sportowych: badmintona, tenisa ziemnego i tenisa stołowego. Podkreślił również integrację środowisk szkolnych z różnych powiatów i grup wiekowych jako bardzo ważny element Turnieju.

W pilotażowym turnieju, którego organizacja przypadła na okres pandemii nie udało się rozegrać rywalizacji w tenisie ziemnym, jednak uczestnicy i organizatorzy zadeklarowali udział w kolejnych edycjach.

Dyplomy i puchary dla zwycięzców wręczali Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz współorganizatorzy Turnieju.

Nagrody otrzymali:

Gr. I UCZNIOWIE

DZIEWCZĘTA:

 1. Oliwia Syczuk – I LO im. T. Kościuszki w Busku- Zdrój
 2. Angelika Sobczyk – LO im. M. Curie- Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
 3. Natalia Kozioł- LO im. M. Curie- Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

 CHŁOPCY:

 1. Patryk Szaleniec- ZSZ w Skalbmierzu
 2. Sylwester Placek- ZSR w Cudzynowicach
 3. Wiktor Kuliś- ZSR w Cudzynowicach

   Eryk Pudełko- LO im. M. Curie- Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej-(ex aequo)

 Gr. II PRACOWNICY

KOBIETY:

 1. Magdalena Bucka – nauczyciel LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
 2. Alicja Witkoś – Kłos- nauczyciel Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Opatowcu
 3. Elżbieta Szczęsna- Kusak- wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

 MĘŻCZYŹNI:

 1. Zbigniew Wojciechowski- dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach
 2. Mirosław Rubinkiewicz- nauczyciel ZSP w Bodzentynie
 3. Paweł Krawczyk- nauczyciel ZSR w Cudzynowicach

 Podziękowania  otrzymali:

Współorganizatorzy Turnieju:
Jerzy Kolarz – Starosta Buski,
Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego,
Waldemar Kletschka – dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach,
Jacek Nowak – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

Sędziowie rozgrywek i osoby zaangażowane w organizację Turnieju:
Magdalena Bucka
Bogusław Mączyński
Ryszard Kłos
Filip Kletschka
Paweł Krawczyk

Zwycięzcom oraz wyróżnionym  składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy do udziału w kolejnych rozgrywkach.

Za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu uroczystego podsumowania I Pilotażowego Turnieju Trzech Rakiet serdecznie dziękujemy dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Płk. A. Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku – Zdroju – Panu Markowi Madetko, nauczycielom –  Annie Polniak i Annie Grzelec  oraz Radzie Rodziców.

DCIM101GOPROGOPR4765.JPG
DCIM101GOPROGOPR4770.JPG
DCIM101GOPROGOPR4775.JPG
DCIM101GOPROG0044812.JPG