7 stycznia 2009

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego dzieci niewidomych, niesłyszących i z autyzmem