23 czerwca 2021

Spotkanie on-line dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego na temat dobrych praktyk

W dniu 21 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie on-line dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych nt. realizacji dobrych praktyk.  W wideokonferencji uczestniczyło 64 osoby.

W pierwszej części webinarium wizytatorzy – Pan Piotr Zimoch i Pan Robert Filipczak przedstawili statystyki dotyczące upowszechniania przykładów dobrych praktyk w bieżącym roku szkolnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.  Przypomnieli również zasady zgłaszania dobrych praktyk do publikacji. Zwrócili  uwagę na podstawowe przyczyny eliminujące dobre praktyki z umieszczenia na stronie internetowej kuratorium.
W drugiej części webinarium dyrektorzy i nauczyciele wybranych czterech placówek podzielili się swoimi doświadczeniami oraz refleksjami na temat zrealizowanych  u siebie dobrych praktyk. Kolejno prezentowały się:

  • Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie.

 

Zaprezentowane przykłady realizacji dobrych praktyk z całą pewnością mogą stanowić inspirację do realizacji podobnych działań dla innych placówek oświatowych w naszym województwie.

Załączniki

Prezentacja - Przedszkole Publiczne nr 19 im. J. Brzechwy w Ostrowcu Św.
Data: 2021-06-23, typ pliku: PDF, rozmiar: 8 MB
Prezentacja - PS nr 34 Kielce
Data: 2021-06-23, typ pliku: PDF, rozmiar: 7 MB
Prezentacja - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
Data: 2021-06-23, typ pliku: PDF, rozmiar: 8 MB
Prezentacja - SP im. Jana Pawła II w Mściowie
Data: 2021-06-23, typ pliku: PDF, rozmiar: 3 MB