6 stycznia 2009

Koniec kadencji Rady Dzieci i Młodzieży

W dniu 19 grudnia 2008r zakończyła się dwuletnia kadencja Rady Dzieci i Młodzieży działającej przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty.

Rada rozpoczęła działalność w dniu 6 II 2007 r. W czasie kadencji odbyła 4 sesje programowe w tym debatę na temat programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

W zakresie działalności samorządów uczniowskich w placówkach oświatowych Rada przeprowadziła badania ankietowe na terenie wybranych szkół. Na IV sesji, 23 stycznia 2008r., odbyło się spotkanie z opiekunami samorządów i podsumowanie wyników ankiety. Członkowie Prezydium i Rady uczestniczyli w wielu konferencjach i uroczystościach wojewódzkich. Rada była współorganizatorem debaty oxfordzkiej w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

W czasie uroczystego spotkania podsumowano działalność Rady. Zostały wręczone podziękowania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty członkom Rady a także dyplomy uznania dla wyróżniających się samorządów uczniowskich. Dla wyróżnionych członków Rady zostały ufundowane upominki.

Wicekurator Lucjan Pietrzczyk dziękując Radzie Dzieci i Młodzieży poinformował, że trwają prace nad nowym modelem przedstawicielstwa młodzieży w strukturach wojewódzkich.

Do prac nad nowym kształtem organizacji zaprosił chętnych, którzy już podczas spotkania deklarowali swój udział. W trakcie spotkania laureatom konkursu „Prawa Człowieka„ zostały wręczone nagrody i wyróżnienia.

Na zakończenie z programem artystycznym wystąpili uczniowie Gimnazjum nr 9 z Kielc. Spotkanie zakończono życzeniami świątecznymi i poczęstunkiem.