5 stycznia 2009

Sprawozdanie z wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2008

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie
i Wójtowie Gmin oraz Przedstawiciele
Organizacji Pozarządowych

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2009 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2008. Informację należy przekazać pocztą tradycyjną oraz w formie elektronicznej na adres:

Rozliczenia dotacji proszę dokonać z dokładnością do złotych i groszy. Nr telefonu kontaktowego: 041-342-12-68 (P. Jadwiga Piwowar ) oraz 041-342-16-47 (P. Izabela Bartnik).

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Lucjan Pietrzczyk