5 stycznia 2009

Informacja dla dyrektorów szkół w których będą się odbywać konkursy przedmiotowe

Dyrektorzy szkół w których będą się odbywać najbliższe konkursy:

  • Konkurs Historyczny dla szkół gimnazjalnych

odbierają testy konkursowe od dnia 5 stycznia 2009 r. w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach adres: 25-431 Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawna ul. Hanki Sawickiej) 42. tel. 041 332 32 03.