17 czerwca 2021

Raport „Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021”

16 czerwca 2021 podczas spotkania online, które dostępne jest do obejrzenia na stronie raport.fundacja.orange.pl odbyła się premiera raportu „Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021”.

Wybrane wnioski z raportu wyglądają następująco:

  • 62% nauczycieli twierdzi, że pandemia i wymuszona nią edukacja zdalna, negatywnie wpłynęły na postrzeganie ich statusu przez społeczeństwo, 52% uważa też, że ich zawód ma niski prestiż. Tylko 15% z nich chciałoby, by ich dziecko kontynuowało rodzinną tradycję.
  • Relacje z uczniami to jeden z najważniejszych aspektów pracy nauczycieli. Doceniają, że specyfika zawodu chroni ich przed nudą i monotonią, ponieważ każdy dzień przynosi nowe radości, ale i wyzwania, na które trzeba reagować. 78% z nich odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy.
  • Nauczyciele pełnią wiele ról, w tym te – związane z przekazywaniem wiedzy, byciem liderem i kształtowaniem postaw, wychwytywaniem talentów i problemów uczniów, a także wspieraniem rodziców w ich rozwiązywaniu. 63% rodziców i 55% uczniów jest zadowolonych z poziomu nauczania w szkole, ale to budowanie relacji z uczniami i zapewnienie im bezpiecznych warunków do nauki jest wskazywane jako kluczowe.
  • Pełnienie roli wychowawczej, to jedno z wyzwań dla nauczycieli – wskazują na brak narzędzi i dostępu do specjalistów – tylko połowa ma możliwość konsultacji z psychologami. 38% deklaruje chęć rozwoju umiejętności psychologicznych oraz tych związanych z rozwiązywaniem konfliktów (35%).

Pełna wersja raportu na stronie: raport.fundacja.orange.pl