17 czerwca 2021

Projekt „Dostępna Szkoła” – III tura rekrutacji

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt grantowy pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia, który jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt polega na opracowaniu modelu dostępnej szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród 35 organów prowadzących w min. 100 szkołach podstawowych. Konkurs będzie dostępny dla wszystkich szkół podstawowych, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne i niepubliczne), lokalizacji i rodzaju (szkoły ogólnodostępne, specjalne, integracyjne).

Udział w projekcie jest bezpłatny, a rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Termin rozpoczęcia III tury rekrutacji do projektu: 28.06.2021 r. – 06.07.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-dostepna-szkola/