17 czerwca 2021

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja”, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w bieżącym roku szkolnym 2020/2021. Opis powinien być przygotowany przez jednego nauczyciela, jednak może obejmować działalność innowacyjną realizowaną przez grupę nauczycieli. Opis działalności innowacyjnej przygotowywany jest za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem www.zpe.gov.pl

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • wojewódzkiego – wyłonienie kandydatów do tytułu laureata Konkursu w dwóch kategoriach (nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych),
  • centralnego – wyłonienie laureatów Konkursu w dwóch kategoriach (nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel – do 30 lipca 2021 r. poprzez przesłanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach linku do opisu na adres: andrzej.jakubiec@kuratorium.kielce.pl

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja

Kontakt:
Andrzej Jakubiec – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji, tel. 41 3421624

Załączniki