30 grudnia 2008

Rządowy program na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Uchwała Nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2008 – 2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła":