15 czerwca 2021

Konkurs NBP: „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach”

Narodowy Bank Polski zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt. „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach”.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu autorskiego scenariusza, a następnie – w przypadku, gdy scenariusz zostanie nagrodzony w konkursie – realizacji zajęć w oparciu o nagrodzony scenariusz. Zamysłem NBP jest premiowanie działań kształtujących pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami oraz wprowadzających elementy edukacji finansowej od najmłodszych lat.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach. Pierwsza grupa obejmuje uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz grup 6-latków w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Natomiast drugą grupę stanowią uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

Scenariusze można przesyłać do 15 października 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca listopada 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2021/zanim_wydam/index.html